Coaching van de ondernemer

Voor ondernemers is het eigen kompas erg belangrijk. In feite is dat het enige instrument waar zij op kunnen vertrouwen. En dus nemen zij uit gesprekken her en der wat zij nodig hebben, dubben soms eindeloos over dezelfde vragen en proberen zoveel mogelijk hun eigen koers te varen. Dit kan best een lastige weg zijn. Netwerkrelaties praten vanuit hun eigen agenda of denkbeelden, zakelijke partners eveneens, privé partners kijken vanuit een heel ander perspectief naar de onderneming, vrienden van buiten de onderneming weten vaak niet eens wat er speelt en ook in brancheorganisaties wordt informatie vaak niet eenduidig verstrekt.

Gesprekken waarin de ondernemer niet overspoeld wordt met adviezen, maar waarin het advies gevraagd wordt aan degene die er het allermeeste van weet, de ondernemer zelf dus. Gesprekken ook waar in alle vertrouwelijkheid het ook mogelijk is de relatie tussen het privé en zakelijk leven door te spreken.

Waarna de ondernemer zijn eigen koers helder heeft. Over belangrijke vragen uitgevonden heeft wat hijzelf het belangrijkste vindt. En tot rust gekomen is omdat de kluwen gedachten en vragen uit elkaar gehaald is met de bijbehorende antwoorden of in ieder geval de richting waarin het antwoord moet gaan.