E-government en e-business strategie

StrategieHier vindt u de verschillende diensten die Bootrialto kan leveren bij het ontwikkelen van een e-government en e-business strategie.

 

Awareness en begripsvorming

Een eerste stap bij het bepalen van de e-government/e-business strategie is vaak het inzichtelijk maken van de materie. Waar gaat het nu eigenlijk over en wat zijn de ontwikkelingen die gaande zijn.

Bootrialto kan hieraan een bijdrage leveren. Dit kan een presentatie zijn, een workshop, maar ook een in-huis training van een aantal medewerkers over het belang van een heldere strategie. En ook het beantwoorden van de vraag: hoe kom je tot een dergelijke strategie?

 

Opstellen business case

Om de bijdrage van ICT aan de organisatiedoelstellingen te kunnen meten is het verstandig in een zo vroeg mogelijk stadium een business case op te stellen. In de business case wordt een kosten/baten analyse uitgevoerd.

In de kosten/baten analyse wordt een raming gemaakt van de verwachte kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten van e-business/e-government. Op basis van de geformuleerde ambities kunnen de consequenties van deze ambities (financieel en personeel) in kaart worden gebracht.

De business case vormt een belangrijke basis voor het management om strategische keuzes te maken wat betreft de rol van e-business/e-government binnen de organisatie.

 

Visie- en strategiebepaling in workshop(s)

In een of meerdere workshops komen verschillende elementen en vragen aan bod die de e-government / e-business strategie van een organisatie bepalen.

Het gaat hierbij om vragen als. Waar willen we als organisatie over een aantal jaren staan op dit gebied? Wat zijn de belangrijkste (organisatie-)doelstellingen die door middel van e-government / e-business moeten worden gerealiseerd? Welke inspanningen zijn hiervoor nodig. Wat zijn de strategische keuzes die we daarbij maken?

Door met het management van de organisatie gestructureerd in de vorm van een workshop dit soort vragen de revue te laten passeren kan relatief snel de hoofdlijnen van de visie en strategie worden opgesteld.

 

Uitvoeren van een omgevingsanalyse

Door middel van een omgevingsanalyse kan helder worden gemaakt hoe vergelijkbare organisaties met het onderwerp e-government / e-business omgaan.

Daarnaast wordt in een omgevingsanalyse aangegeven welke algemene (externe)ontwikkelingen, mogelijk van invloed zijn op de startegiebepaling.

Op basis hiervan worden een aantal aandachtspunten geformuleerd die in de visie- en strategievorming kunnen worden verwerkt.

 

Opstellen e-government/e-business strategie

Bij het opstellen van een e-government/e-business strategie worden vaak de uitkomsten van een aantal zaken gecombineerd.

Het gaat hierbij onder andere om de uitkomsten van een business case, een omgevingsanalyse, strategische keuzes door het management. Sommige zullen al zijn uitgevoerd, andere moeten nog worden gedaan.

Bij het opstellen van de feitelijke strategie wordt hier een consistent geheel van gemaakt.