Implementatie kennismanagementprojecten

Uit de visie- en strategiebepaling volgen verschillende projecten die kunnen worden uitgevoerd. Daar de doelstellingen die men met kennismanagement tracht te bereiken per organisatie verschillen, zijn ook de uit te voeren projecten zeer divers van aard. Mogelijke projecten zijn:

  • Ontwikkelen van een methodiek voor 'best practices'
  • Inrichten van een intranet/kennisbank
  • Opstellen van procedures voor het werken met mentoren
  • Organiseren van kennisbijeenkomsten
  • Werken met kennisgemeenschappen (Communities of Practice)
  • Inrichten van een kennisbeheerorganisatie
  • Opstellen van een kennisbeheerprocedure
  • Analyse van kennisoverdracht in werkprocessen
  • - Werken met virtuele teams

Bootrialto kan bij de uitvoering van dergelijke projecten advies, coaching en/of projectleiding leveren.