Inkoop en e-procurement

E-procurement/e-sourcing kan als katalysator functioneren voor het professionaliseren van de inkoopfuntie.

Selecteer uit de onderwerpen waar Bootrialto u bij van dienst kan zijn.

 

Inkoopscan

Hierbij krijgt u inzicht in het inkoopvolume, het aantal leveranciers en het aantal facturen. Verder wordt concreet aangegeven waar winst valt te boeken op inkoopgebied in uw organisatie.

De inkoopscan bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. De kwalitatieve analyse licht alle aspecten van het inkoopproces (inkoopstrategie, inkooporganisatie, inkoopdeskundigheid, inkoopactiviteiten) door. De kwalitatieve analyse brengt cijfermatig in kaart wat, hoeveel en bij wie er wordt ingekocht.

Op basis van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve analyse worden aanbevelingen opgesteld voor het professionaliseren van de inkoopfunctie.

 

Inkoopvisie en -strategie

Het ontwikkelen van een organisatiebrede visie die richtinggevend is voor de strategie, organisatie, werkprocessen en technologie van uw inkoopfunctie.

Een dergelijke visie en strategie wordt in nauw overleg met de betrokkenen binnen de organisatie opgesteld.

 

E-sourcing

Dit kan gaan om een veiling via Internet (e-auction). Een dergelijke veiling is snel en tegen lage kosten uit te voeren. Het omvat ook het inrichten van het proces waarbij aanbestedingen en aanbestedingsdocumenten elektronisch kunnen worden gepubliceerd. Tenslotte gaat het bij e-sourcing om de evaluatie van ingediende offertes door leveranciers.

 

Implementatie e-procurement

Hierbij wordt door middel van een pilot en/of haalbaarheidsonderzoek nagegaan wat de toegevoegde waarde van e-procurement voor uw organisatie is. Op basis van de uitkomsten hiervan kan de gefaseerde invoering van e-procurement plaatsvinden. Op deze manier kunt binnen 3 - 4 maanden met e-procurement werken.

 

Kennismanagement inkoop

Het inrichten van kennismanagement om de inkoopfunctie te verbeteren door efficiënt hergebruik te maken van opgedane inkoopkennis (van contracten, leveranciers en/of producten). Vaak is de technologie (intranet, virtuele projectomgeving) aanwezig, maar blijkt het lastig te zijn de tijd te vinden om kennis vast te leggen. Bij het inrichten van kennismanagement kan het nodig zijn nieuwe rollen te definiëren en te bepalen welke kennis op welk moment door wie dient te worden vastgelegd.

 

Opstellen implementatiestrategie

Het implementeren van e-sourcing & e-procurement roept lastige vragen en te maken keuzes op. Een implementatiestrategie kan veel van de onzekerheden wegnemen. Onderdeel hiervan is het beschrijven van de beheerorganisatie die voor deze systemen nodig is.