Selectie & implementatie ICT-oplossingen

Kennismanagement betekent ook gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt.

De belangrijkste instrumenten op het gebied van kennismanagement zijn:

Intranet. Een intranet vervult vaak een centrale rol aan de ICT-kant van een kennismanagementproject. Het intranet ontsluit niet alleen andere achterliggende informatiesystemen zoals een kennisbank of een wie-is-wie (kenniskaarten), maar is ook een belangrijk middel om de interne communicatie te verbeteren.

Middelen voor virtuele samenwerking (groupware-oplossingen als Livelink van Open Text, Lotus Domino.Doc van IBM of Sharepoint Portal (in combinatie met Sharepoint Team Services) van Microsoft).

Kennisbank. Hierin kunnen documenten worden opgeslagen binnen verschillende kennisdomeinen (klanten, partners, beleidsdossiers, etc.).

Zoekmechanismen. Opgeslagen informatie en kennis moet op een snelle en precieze manier worden ontsloten. Een goed zoekmechanisme is van essentieel belang hierbij.

Portals. Portals bieden een eenvoudige, uniforme en gebruikersvriendelijke interface naar een groot aantal achterliggende informatiebronnen en applicaties. Door gebruik te maken van gebruikersprofielen kan informatie op maat aan verschillende doelgroepen geboden worden.

Wie-is-wie/kenniskaarten. Het is vaak niet mogelijk kennis in hoofden van mensen in informatiesystemen vast te leggen. Wel kan worden vastgelegd wie of welke kennis bezit, zodat deze persoon snel kan worden gevonden.

Managementinformatie/business intelligence. Welke informatie is nodig voor managers om op een adequate manier hun afdeling of unit te kunnen leiden?

Bootrialto kan u helpen bij het bepalen welke van deze gereedschappen voor kennismanagement in uw situatie van belang zijn. Daarnaast verzorgt Bootrialto de implementatie van deze tools.