Trainingen en workshops

Een goed voorbereide inleidende workshop kan antwoord geven op de vraag wat betekent kennismanagement voor mijn organisatie en hoe kunnen we het beste verder gaan. Een workshop kan ook worden gebruikt om een kennismanagement strategie te ontwikkelen. Het doel van een dergelijke workshop is het geven van input voor het bepalen van de strategische focus en het creëren van een visie op het gebied van kennismangement.

De meerwaarde van een workshop is tevens gelegen in het feit dat de deelnemers actief worden betrokken bij de problemen in de informatie- of kennisstroom binnen de organisatie. Hierdoor wordt een breed draagvlak gecreeerd voor het vervolg van het kennismanagement traject.
Bootrialto biedt ook trainingen aan, die met name zijn gericht op medewerkers die zich (gaan) bezighouden met het beheren en verspreiden van informatie en kennis binnen een organisatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn trainingen voor het werken met contentmanagementsystemen (smartsite, tridion), en het opstellen van thesaurus, taxonomieën.