Visie- en strategiebepaling kennismanagement

Een kennismanagementstrategie bepaalt op welke wijze kennismanagement binnen uw organisatie bijdraagt aan de organisatiedoelen en welke resultaten geboekt dienen te worden.

Deze resultaten kunnen overigens per organisatie (en per organisatieonderdeel) nogal verschillend zijn. Belangrijk is in ieder geval van te voren helder te definiëren wat kennismanagement moet opleveren.

De relatie tussen organisatiedoelstellingen en kennismanagement is heel belangrijk. Het lijkt een open deur. Toch hoor je regelmatig: "We hebben kennismanagement opgepakt, omdat er een nieuw intranet werd ingevoerd." Het moet juist andersom zijn: "We willen klantgerichter gaan werken en daarom hebben we het intranet opnieuw ingericht, zodat alle informatie over klanten op een overzichtelijke manier voor iedereen te vinden is."

Bij het vaststellen van een strategie en bijbehorende doelstellingen, is het maken van keuzes essentieel. Het is onmogelijk om een organisatie in korte tijd om te toveren naar een kennisbewuste organisatie, waarin altijd alle kennis op het juiste moment, op de juiste plaats bij de juiste persoon te vinden is. Het gaat erom de cruciale kennis te sturen. Dit is die kennis waarvan de organisatie in hoge mate afhankelijk is bij het realiseren van haar doelstellingen. Welke kennis dit is verschilt per organisatie, maar vaak betreft het de kennis die medewerkers in de praktijk hebben opgedaan; de ervaringskennis.

Bootrialto kan onder andere een bijdrage leveren aan het bepalen van een strategische focus en visie op de volgende punten:

  • Leveren van input waarmee een visie en strategie kan worden ontwikkeld. Mogelijkheden hiervoor zijn onder meer het uitvoeren van een kennismanagementscan, het houden van interviews met medewerkers en/of het organiseren en begeleiden van workshops.
  • Het uitvoeren van een omgevingsanalyse. Hiermee kan inzicht worden verschaft in de wijze waarop vergelijkbare organisaties met vergelijkbare problemen in de kennisstroom omgaan.
  • Opstellen van een kennismanagement strategie voor een organisatie (organisatieonderdeel).