Maatwerk Wet Financiële diensten

Nadat uit de Quickscan blijkt dat er maatregelen nodig zijn om de vergunning te verkrijgen dan wel om op langere termijn aan de eisen van de wet te blijven voldoen dan kan ons bureau u bijstaan in de ontwikkeling en implementering van de maatregelen. Bij de ondernemer/bestuurder aan het bureau, in samenspraak met de medewerkers die het betreft. Afhankelijk van de urgentie wordt één onderdeel per keer opgepakt en uitgewerkt. Zodat de organisatie niet ineens geconfronteerd wordt met een radicale ommezwaai. Er wordt rustig maar gestaag naar het einddoel toegewerkt.

Vanzelfsprekend wordt hier niet alleen gekeken naar de noodzakelijkheid van de eisen van de wet, maar primair en vooral naar wat het kantoor nodig heeft. De investeringen dienen ook terug te komen in een algemeen beter functionerende organisatie. Veranderen om het veranderen is een houding die door ons bureau zeker niet onderschreven wordt.