Organisatorische maatregelen

Naast de noodzaak van aanpassing aan de Wfd is het heel wel mogelijk dat een kantoor zichzelf bewust is van de behoefte tot verandering. Verandering die moeilijk tot stand komt omdat een organisatie in bedrijf doorgaans zelf niet de tijd en kracht heeft om wezenlijke veranderingen tot stand te brengen. Een onafhankelijke, frisse kijk door een derde (met ruime ervaring in de assurantiebranche) kan deze veranderingen sneller en dieper doorvoeren.

Ook hier vindt de begeleiding weer op het kantoor plaats. Eerst door een inventarisatie van de manier van werken en dan het uitfilteren van de gewenste wijzigingen. Dan wordt een plan gemaakt en tenslotte uitgevoerd.