Quickscan Wet Financiële diensten

Volgens een onderzoek welke eind 2003 gehouden is onder een aantal intermediairs liggen zij niet wakker van de gevolgen van de Wfd. Toch zal deze wet op termijn ingrijpende maatregelen van de tussenpersoon eisen. Een gedegen voorbereiding en doorlopende uitwerking is dan ook gewenst.

Wanneer de tussenpersoon wel van plan is om zich op de komst van de wet voor te bereiden dan blijkt dat nog niet mee te vallen. De onzekerheid van de precieze invulling en de hectiek van alledag zijn hier vaak debet aan. Ons bureau kan bij het kantoor een korte inventarisatie maken van de werkwijze en deze tegen het licht van de Wfd houden. Zo is de plaatsbepaling een relatief kleine investering. Het resultaat is een rapportage waarin duidelijk terug te vinden is wat het kantoor ook onder de nieuwe wet goed doet, waar verbeteringen nodig zijn of zelfs radicale beleidswijzigingen.