Mediation

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de partijen die erbij zijn betrokken. Vaak zit de zaak echter zo vast, dat zij die oplossing zelf niet zien. In veel gevallen spelen naast de zakelijke en feitelijke aspecten ook emoties een belangrijke rol. De mediator kan de partijen helpen de zaak weer vlot te trekken door middel van mediation.
Mediation is een informeel en zorgvuldig proces, waarbij de mediator de partijen helpt om via overleg en onderhandeling gezamenlijk tot een eigen oplossing te komen. Daarbij worden de specifieke kennis en bekwaamheden van de mediator op het gebied van conflictbemiddeling ingezet, De mediator doet geen uitspraak, maar treedt op als neutrale, onafhankelijke procesbegeleider.
Een geslaagde mediation kan voorkomen, dat partijen voor de beslechting van hun geschil naar de rechter of een arbiter moeten, Een van de vele pluspunten van mediaton ten opzichte van zo een juridische procedure is dat partijen bij mediation zelf bepalen hoe de oplossing eruit ziet. Zij blijven de baas over hun geschil en over de oplossing daarvan. De acceptatiegraad van zo´n oplossing ligt in de regel dan ook hoog.

De procedure
Doel van de Mediation
Enkele praktijkvoorbeelden