De procedure

De totale procedure zal bestaan uit twee tot vier gesprekken van maximaal 2 uur. Tussendoor kan de Mediator thuisopdrachten geven, specialisten bepaalde zaken laten uitzoeken of, in uitzonderingsgevallen, met de partijen apart spreken.
Bij de gesprekken zijn vanzelfsprekend de partijen aanwezig, maar ook kunnen vertrouwenspersonen (advocaat, accountant) of familieleden deelnemen aan de gesprekken. De Mediator zal overigens de partijen zelf altijd als uitgangspunt nemen.