Enkele praktijkvoorbeelden

Een zich voortslepend geschil tussen een gewaardeerde werknemer en diens nieuwe afdelingsmanager wordt met behulp van Mediation tot een goed einde gebracht.
Men leert elkaar beter kennen en vertrouwen. De rust keert weer, de afdeling kan zonder schade verder.

Twee compagnons kunnen na jarenlange samenwerking een bepaald conflict niet te boven komen. Het huidige en historische belang om samen te blijven is groot.
Door Mediation kunnen de langzaam scheefgegroeide verhoudingen weer hersteld worden. Het probleem wordt weer iets wat men samen gaat bevechten.

Tussen het bestuur van een vereniging en de plaatselijke wethouder sleept een geschil dat op een regelrechte vete dreigt uit te lopen. Vereniging en wethouder zitten echter in dezelfde gemeente en kunnen niet anders dan met elkaar verder.
De Mediator begeleidt het proces terug naar een verhouding waarin vertrouwen en wederzijds respect weer voorop staan.